Glow ışıklı çubuk


Glow stick nedir?

kıvırdığımızda bir kimyasal tepkime gerçekleşiyor çünkü, plastik çubuğun içinde çok ince bir çeşit cam tüp bulunur ve bu tüp bizim çubuğu kıvırmamız ile kırılır. Böylece plastiğin içindeki kimyasal maddelerle, cam tüpün içindeki kimyasallar tepkimeye girerek ışık şeklinde enerji yayarlar. Kimya biliminde, ışık saçarak enerji açığa çıkarma olayına “kemiluminesens” denir. Çubuğun içinde genelde hidrojen peroksit (H2O2) çözeltisi, fenil oksalat ester ve ışıma özelliğine sahip boyar madde bulunur (böylece farklı renklerde ışık saçan çubuklar elde edilir). Çubuğu kıvırdığımızda cam tüp kırılır ve hidrojen peroksit çözeltisi ile fenil oksalat ester tepkimeye girerler. Hidrojen peroksit, fenil oksalat esteri yükseltger. Fenol ve kalıcı olmayan peroksi asit ester oluşur. Peroksi asit esterin bozunmasıyla fenol ve döngüsel peroksi bileşiği oluşturur. Bu bileşik de karbon dioksit’e bozunur ve bu sırada enerji açığa çıkar. Tepkime sonucu açığa çıkan enerji, boyar maddenin atomlarındaki elektronlar tarafından soğurulur ve elektronlar bir üst enerji seviyesine çıkarlar. Elektronlar, tekrar eski enerji seviyelerine dönerken ışıma yayarlar. Olayın özeti budur. Meydana gelen tepkimenin ortamın sıcaklığıyla da ilgisi vardır. Çubuğu sıcakta kullanırsak tepkime hızlı gerçekleşir ve ışık yayma ömrü kısa olur. Eğer daha uzun süre ışık yaymasını istersek bu işlemi soğukta yapmalıyız. Ama bu sefer de, yayılan ışığın parlaklığı sıcaktaki kadar fazla olmayacaktır. Burada karar size kalıyor.

Kaynak;

http://biltek.tubitak.gov.tr/merak_ettikleriniz//index.php?kategori_id=6&soru_id=2420